And suddlenly…I de repent…3/3

And suddlenly...I de repent...3/3

The last exam!
El darrer exàmen!

I en estos nervis i les obvies preguntes del tipus “i ara què faré?” us dic: bona nit. Vaig a dormir 8 o 9 hores, perquè si, perquè m’ho mereixo! I demà me’n vaig cap a casa i durant 3h de tren escriuré i llegiré fins la sacietat! 🙂

And with th nerves and “what’s next?” question in my mind and so on I’m telling you: good night. Tonight I will sleep 8 or 9 hours, just because, because I deserve it! And tomorrow I’m coming home and in 3h trip I will write and read a lot! 🙂

MAX4CES Magic Dancing // El ball màgic de MAX4CES

As a “good night message”, let me inroduce this fabulous girls. They are hip-hop dancers and since they started to dance, they had been improving a lot their performances, here you are the demostration!

Com a “missatge de bona nit”, deixeu que us presenti a aquestes noies fabuloses. Són ballarines de hip-hop i des que van començar a ballar han millorat moltíssim les seves actuacions, aquí en teniu la prova!

max4ces

Books, BOoks, BOOKS! // Llibres, LLIbres, LLIBRES!

Books, BOoks, BOOKS! // Llibres, LLIbres, LLIBRES!

Those are the books that I choose with the money of the prize I got 😀
Can’t wait to finish my last presentations, final project and exams to start reading!

Aquests són els llibres que vaig escollir amb els diners del premi que vaig aconseguir 😀
Tinc moltes ganes d’acabar les darreres presentacicons, projecte final i exàmens per començar a llegir!