Today I’m glad because // Avui estic contenta perquè (3/3)

Image

The most amaxing final project realization has been approved for me and 3 colleges,

yesterday I finished my exams period

and I have 10 days just for me to do nothing, travel and enjoy!!

Ens han aprovat a mi i a 3 companyes la realització del projecte més increible de final de carrera,

ahir vaig acabar examens

i tinc 10 dies només per a mi per no fer res, viatjar i disfrutar!!

2/3

One more exam left and I WILL ENJOY MY FREE TIME!!!

Un examen més i disfrutaré el meu temps lliure!!

Looking forward to meet my portuguese galfriends in

Aviat veuré a les meves amigues portugueses a

Image

Image

Eat all the foooooooooood!! // M’ho menjo tooooooot!!!

Image

This the description of my day!!

Study-eating-Johnny-study-eating- Castle – Modern Family – eating – reading (that’s it, I will not study anymore todaaaaaay, stop iiiiiiiiiiiiiiit xDD)

Així ha sigut lo meu dia!

Estudiar-menjar-Johnny-estudiar-menjar-Castle-Modern Family – menjar – llegir (aha, no estudiaré més avui, proooooooooou xDD)

Everything is gonna be fine.

Tot anirà bé.

😀