Time for trips ON! // Temps per a viatjar!!

Image

After the fabulous good news of last academic year, it’s time to visit home, celebrate good times with Eli and finnish my California Trip plan 🙂

And, of course, keep writing!

Després de les fabuloses bones noticies del passat curs, és hora de anar a casa, celebrar els bons dies amb Eli i acabar de planejar el vitge a California 🙂

I continuar escrivint, és clar!

Advertisements

SMILE // SOMRIURE!

Image

OOOOH SUMMER DAYS!!!

A good excuse to keep smiling!

DIES D’ESTIUU!!

Una bona excusa per continuar somrient!!

Estimat Jordi :

Image

Avui, com cada any des de fa 4 anys he anat a la platja i he tirat La Rosa al mar

Avui, com cada any des de fa 4 anys recordo el sentiment,

el dolor,

la força,

les ganes de viure i de lluitar.

Image

Perquè aquesta matinada ha fet 5 anys del primer dia de les nostres vides. Unes vides en les que tots els que vas poder coneixer han rigut han plorat, han disfrutat, han canviat…

Image

2007 per a mi sempre serà l’ANY (tot i els 2008, i 2009 fantàstics que el seguirien)

Image

Mai t’oblidaré, per qui vas ser i per l’impacte que la teva partida va provocar en mí.

=)

 

* Gràcies, Ginansiun, per acompanyar-me en un dia com avui i per les teves mirades que diuen “quina amistat més bonica la nostra”

TE VULL,  donya Nostàlgica!! 🙂

Watch “The love letter” on-line // La Carta d’amor a youtube! (en anglès)

GUESS WHAT! “THE LOVE LETTER” ALSO AVAILABLE ON YOUTUBE

 

Here you are the links :_____)

Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=DyDuJVnU0Gs&feature=relmfu

Part 2

http://www.youtube.com/watch?v=ZvCv7jmDg6U&feature=relmfu

Part 3

http://www.youtube.com/watch?v=JiDY6Rh7Px8&feature=relmfu

Part 4

http://www.youtube.com/watch?v=HB3yYL7eDuM&feature=relmfu

Part 5

http://www.youtube.com/watch?v=1ddrwqBQWaw&feature=relmfu

Part 6

http://www.youtube.com/watch?v=dXU9a_t5nJ8&feature=relmfu

Part 7

http://www.youtube.com/watch?v=wJ9lJ8Iy4Fo&feature=relmfu

Part 8

http://www.youtube.com/watch?v=SKSP61NhX5g&feature=relmfu

Part 9

http://www.youtube.com/watch?v=UcFCZPfPsiU&feature=relmfu

Part 10

http://www.youtube.com/watch?v=J0ToKuZf4MA&feature=relmfu

Part 11

http://www.youtube.com/watch?v=brCgebQZCZA&feature=relmfu

Part 12

http://www.youtube.com/watch?v=-XtyjKvWiY8&feature=relmfu

Part 13

http://www.youtube.com/watch?v=X7QzWGenRK8&feature=relmfu

Part 14

http://www.youtube.com/watch?v=gQ-SeKpyqkA&feature=relmfu

 

Enjoy!

Disfruteu-la 🙂

“The Love Letter” // “La carta d’amor”

Did you know about this movie??

It’s about a guy, Scottm  who finds an old desk with a letter of a girl, Elisabeth,  inside. She seems had lived long time ago. He decides to answer it and they started a correspondence relationship between two different centuries…

From this movie, other similars films had appeared like Frequency or Lake House.

“The Love Letter” it’s a TV movie from 1998. I’d just seen that once when I had 10…But I had been looking for it and TODAY IS THE DAY; I’m downloading it 😀

Image

Sabieu de l’existència d’aquesta pel·lícula?

Va sobre un noi, Scott, que troba un escriptori antic amb una carta d’una noia, Elisabeth, dins. La noia sembla haver viscut molts anys enrere. Ell decideix contestar la carta i aquí comença una relació per carta entre segles diferents…

A partir d’aquí han nascut altres pel·lícules relacionades amb relacions en temps diferents com Frequency o Lake House.

“La carta d’amor” és una pel·lícula per a la TV de 1998. La vaig veure només un cop quan tenia 10 anys…Però des d’aleshores no he parat de buscar-la i AVUI ÉS EL DIA; Me l’estic descarregant! 😀